Dyrevelferd

Dyrevelferd


Å ha en Saarloos wolfhond medfører et stort ansvar. En hund er ikke en ”bruk og kast”-vare, men et levende og følende individ. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige belastninger. Som hundeeier må du spørre deg selv: «Hva kan jeg gjøre for å tilfredsstille hundens behov og gi det et godt liv?» Du må tenke nøye gjennom om en Saarloos passer inn i hverdagen din.


Å bestemme seg for å anskaffe en Saarloos wolfhond er er en viktig avgørelse der både hode og hjerte må være med på vurderingen. Du skaffer et familiemedlem som kommer til å være sammen med deg de neste 10-15 årene. Mange friske, flotte kjæledyr avlives eller omplasseres hvert år fordi eierene ikke kan eller vil beholde de. En grundig vurdering i forkant kan spare deg og hunden for unødvendige og triste beslutninger. Bli godt kjent med rasen før du bestemmer deg.


Å drive oppdrett på Saarloos krever mye tid og kunnskap, ukritisk avl kan føre til genetiske defekter som igjen fører til lidelser for hunden. Dersom du velger at din hund skal få valper, er det ditt ansvar å sørge for at de får gode hjem.


Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for våre dyr. Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell skal snarest mulig varsle Mattilsynet på www.mattilsynet.no eller 22 40 00 00 eller politi. Hundeloven eller lov om dyrevelferd finner du på www.lovdata.no