Avl

Avl


Å drive oppdrett av Saarloos er ikke problemfritt. Det er ikke alle som egner seg som valpekjøpere og som oppdretter er det viktig å informere godt om rasen og følge opp valpene så lenge de lever.


I henhold til opprinnelseslandets Saarloos wolfhond foreninger NVSWH og AVLS støtter vi en fremtidsrettet avl som sørger for en sunn og rasetypisk hund. Det er viktig å sjekke linjer, helse,

karakter og rasetypiske trekk.


Antallet av Saarloos Wolfhond er begrenset og hvert individ betyr mye for rasens overlevelse, det forklarer også hvorfor ikke alle er egnet som eiere av en SWH hund. I Nederland må du søke gjennom foreningen om å få kjøpe valp, med det formålet å sikre at hunden får et godt liv.