Saarloos Wolfhond

Velkommen til Saarloos Wolfhond Norge


Denne siden har som mål å gi god informasjon om rasen samt fremme en god avl av fysisk og mentalt sunne hunder.

I henhold til NVSWH (Nederlandse vereniging van saarlooswolfhonden) og AVLS (Algemene Vereniging voor Liefhebbers van Saarlooswolfhonden) ønsker vi å bidra til å bevare og utvikle rasens spesifikke egenskaper og å dele nyttig kunnskap om rasen.


Vi tar sterk avstand til komersiell, storskala avl som søker størst mulig gevinst til lavest mulig kostnad, der valper og avlsdyr kommer i annen rekke.


Rasen er spesiell og står svært nær naturen. En Saarloos wolfhond er ikke en hund for alle, det er en rase for spesiellt interesserte som vet å sette pris på dens kvaliteter og begrensninger. Å gå til anskaffelse av en Saarloos Wolfhond må være nøye gjennomtenkt.


Rasen har beholdt enkelte trekk fra ulven som gjør den forsiktig og reservert, dette gjør at den mangler angrepsvilje og egner seg ikke som vakthund.


En Saarloos wolfhond anbefales kun for erfarne hundeeiere med god kunnskap om rasen på grunn av dens størrelse, styrke, følsomhet for signaler og sosialiseringsbehov.